Bà Lâm Trúc Quyên

Họ và tên: Lâm Trúc Quyên
Năm sinh: 1966
Quê quán: Long An