Bảng Xếp Hạng Tháng 8

1.

Mẹ Và Tổ Quốc - ST: Đinh Trung Cẩn - CS: Huỳnh Lợi

67098
Bình chọn
2.

Nghĩa Mẹ - ST: Yên Lam - CS: Bé Bào Ngư

47254
Bình chọn
3.

Lời Con Dâng Mẹ - ST: Vũ Công Minh - CS: Duy Linh

31264
Bình chọn
4.

Bài Ca Người Mất Mẹ - ST: Nguyễn Quốc Việt - CS: Phương Nhi

24000
Bình chọn
5.

Ước Mơ Trên Vai Mẹ - ST: Quỳnh Lệ - CS: Đỗ Quốc Việt

21765
Bình chọn
6.

Ngoài Đồng Xa - ST: Chu Công Cương - CS: Trung Hậu

18824
Bình chọn
7.

Muối Của Mẹ - Thơ: Phạm Thị Thanh Thủy; Nhạc: Kiều Tấn Minh - CS: Hải Ngân

13104
Bình chọn
8.

Bài Hát Cho Con - ST: Trần Thị tuyết - CS: Duyên Quỳnh

12469
Bình chọn
9.

Me Ơi! Đất Mẹ Ôm Con - Thơ: OH-Minh Huyền; Nhạc: Võ Công Diên - CS: Đức Huy

10.

Mẹ Và Dòng Sông - Thơ: Bảo Cường; Nhạc: Nguyễn Tuấn Khanh - CS: Ngọc Anh

11.

Lời Mẹ - Thơ: khuyết danh; Nhạc: Kim Lệ - CS: Phạm Khánh Ngọc

12.

Người Mẹ Việt Nam - ST: Hoàng Liêm - CS: Uyên Thy