Ca sĩ Đinh Thị Huyền Trang

Họ và tên: Đinh Thị Huyền Trang
Năm sinh: 1989
Quê quán: Quảng Nam