Ca sĩ Đỗ Hoàng Nhã

Họ và tên: Đỗ Hoàng Nhã
Ngày sinh:01/04/1985
Quê quán Bình Thuận
Cơ quan công tác:phòng trà Da Vàng 206 pasteur Q3 
Trình độ chuyên môn Âm Nhạc: Trung cấp  sáng tác
Qúa trình họat động âm nhạc
2003-2007 học trung cấp sáng tác tại nhạc viện TP HCM
2008-2010 Làm việc tại phòng trà không tên
2012-làm việc tại phòng trà Da Vàng