Ca sĩ Lại Thị Lan Anh

Họ và tên : Lại Thị Lan Anh
Ngày sinh : 26/05/1982
Quê quán : TP. Hồ Chí Minh
Quá trình hoạt động :
Năm 2002 đến năm 2010 thành viên của nhóm nhạc Ánh Trăng, Mimosa, Nhánh Lan Rừng
Tham gia nhiều chương trình âm nhạc của TP. Hồ Chí Minh, và tham gia nhiều chương trình lễ hội trong nước, chiến sỹ Trường Sa 2013.