Ca sĩ Lê Xuân Hoàng

Họ và tên: Lê Xuân Hoàng
Năm sinh: 1990
Quê quán: Hà Tĩnh