Ca sĩ Lương Đức Việt

Họ và tên: Lương Đức Việt
Sinh ngày: 27/5/1984
Quê quán: Long An
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- 2003 -> 2007: là học sinh trung cấp âm nhạc chính quy chuyên ngành thanh nhạc tại nhạc viện TP.HCM.
- Cộng tác viên nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.Hồ Chí Minh – ban hợp xướng.
- Tham gia nhiều hoạt động giao lưu âm nhạc, hưởng ứng các cuộc hội thảo âm nhạc.
- Giảng dạy âm nhạc và thanh nhạc tại các trường THPT, THCS, trung tâm âm nhạc
- Từ 2007 trở đi học liên thông lên đại học âm nhạc chính quy hệ 4 năm chuyên ngành thanh nhạc tại nhạc viện TP.Hồ Chí Minh.