Ca sĩ Nguyễn Lý Quốc Đại

Họ và tên : Nguyễn Lý Quốc Đại
Sinh ngày : 04/01/1972 
Quê quán : Sài Gòn – Gia Định
Quá trình hoạt động :
Bắt đầu ca hát năm 1994 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh.
Tham gia phục vụ tốt, nhiệt tình cho bà con nghèo, vùng sâu vùng xa, các suất từ thiện.
Từng tham gia phục vụ các lễ hội văn hóa lớn ở Bình Thuận, An Giang.
Được tặng nhiều giấy khen của các đơn vị.