Ca sĩ Nguyễn Thị hiền Thục

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hiền Thục
Ngày sinh: 13/5/1981
Quê quán : Thái Bình
Quá trình hoạt động :
Tham gia câu lạc bộ Sơn Ca nhà thiếu nhi Quận 1 khi còn là thiếu nhi 
Tham gia nhiều chương trình văn nghệ thiếu nhi, các hoạt động, sự kiện lễ hội lớn của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước
Được nhiều bằng khen của các đơn vị tổ chức trong TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh.