Ca sĩ Nguyễn Thị Huyền (Phương Huyền)

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Nghệ danh: Phương Huyền
Năm sinh: 1977
Quê quán: Thanh Hóa