Ca sĩ Nguyễn Thụy Vân

Họ và tên : Nguyễn Thụy Vân
Ngày sinh : 24/3/1975
Quê quán : Bình Định
Quá trình hoạt động :
Từ 1985 – 1993 : sinh hoạt nhà thiếu nhi Quận 6
Tư 1994 – 1998 : tham gia hoạt động văn nghệ sinh viên
Năm 1998 : đạt giải I tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh.
Năm 1999 : đạt giải II tiếng hát truyền hình toàn quốc lần II
Đến nay tham gia hoạt động ca hát, phục vụ cho các chương trình chính trị của Thành phố, các đài truyền hình trong cả nước.