Ca sĩ Phạm Thi Hồng Thanh

Họ và tên : Phạm Thị Hồng Thanh 
Bi Danh: Khánh Ngọc
Ngày sinh : 04/11/1983
Quê quán : TP. Hồ Chí Minh
Quá trình hoạt động :
Năm 2001 – 2004 : Học thanh nhạc tại Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP. HCM
Năm 2004 : Đoạt giải I tiếng hát truyền hình
Năm 2004 – 2008 : ca sĩ độc quyền công ty Nhạc Xanh
Năm 2008 : ca sĩ tự do.