Ca sĩ Phan Trung Hiếu

Họ và tên: Phan Trung Hiếu
Năm sinh: 1988
Quê quán: Nghệ An