Ca sĩ Tống Cát Chiêu Quân

Họ và tên: Tống Cát Chiêu Quân
Năm sinh: 1983
Quê quán: Thừa Thiên - Huế