Ca sĩ Trần Thị Kim Anh

Họ và tên: Trần Thị Kim Anh
Năm sinh: 1989
Quê quán: An Giang