Các Nhạc sĩ đã mất

Nhạc sĩ Hoàng Châu

Nhạc sĩ Hoàng Châu

Họ và tên: Trần Hoàng ChâuBút danh: Hoàng Châusinh năm: 1929mất năm: 2013Quê quán: Bình ThuậnQúa trình hoạt động âm nhạc: - viết sách giáo khoa và hoạt động âm nhạc trên 40 nămCác tác phẩm tiêu...
Nhạc sĩ Lê Khiêm

Nhạc sĩ Lê Khiêm

Họ và tên: Lê Khiêm Năm sinh: 1934Nất năm: 2005Quê quán: An GiangQuá Trình hoạt động âm nhạc:- T5 – 1959: đoàn văn công Trường Sơn: nhạc công aucrdeon- 1969: Đoàn văn công tổng cục chính trị (sáng...
Ca sĩ Đặng Đình Căn

Ca sĩ Đặng Đình Căn

Mất Năm 2012
Nhạc sĩ Đức An

Nhạc sĩ Đức An

Mất Năm 2012
Nhạc sĩ Phan Miêng

Nhạc sĩ Phan Miêng

Mất Năm 2012
Nhạc sĩ Nguyễn Liệu

Nhạc sĩ Nguyễn Liệu

Mất Năm 2012
Nhạc sĩ Lưu Cầu

Nhạc sĩ Lưu Cầu

Mất Năm 2012