CAO VĂN LƯỢNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: CAO VĂN LƯỢNG                           Giới tính:  Nam                         

- Sinh ngày, tháng, năm: 3/5/1957                                                    

- Quê quán: Gò Công

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Trống

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Khí nhạc