Chi hội 1

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nhựt - Minh Tâm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nhựt - Minh Tâm

Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Nhựt Bút Danh  Minh Tâm Năm sinh: 1957 Quê quán: Bến Tre   Quá Trình Họat Động Âm Nhạc: -1998 sinh hoạt tại Trung Tâm Văn Hóa Q2 -2007 Học Lớp Sáng Tác...
Nhạc sĩ Lê Văn Lộc (Chi hội trưởng)

Nhạc sĩ Lê Văn Lộc (Chi hội trưởng)

Họ và tên: Lê Văn LộcNăm sinh: 1952Quê quán: TP.HCM
Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng

Họ và tên: Lê Quốc DũngNăm sinh: 1965Quê quán: Đã Nẵng