Chi hội 2

Nhạc sĩ Trần Minh Châu

Nhạc sĩ Trần Minh Châu

Họ và tên: Trần Minh Châu Năm sinh: 1960 Quê quán: Đà Nẵng Quá trình công tác, học tập và sáng tác -Chủ nhiệm CLB Âm Nhạc Nhà Văn Hóa Tỉnh An Giang năm 1984-1985 -Sáng tác từ năm 18...
Nhạc sĩ Phan Lai Triều

Nhạc sĩ Phan Lai Triều

Nhạc sĩ Phan Lai TriềuQuê quán: Quảng TrịHội viên Hội Nhạc Sĩ Việt NamHội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh Anh bắt đầu sáng tác từ năm 2001 với các ca khúc tiêu biểu: Lá Thư Gửi Từ Lòng Đất,...
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hoa

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hoa

Mất tháng 09/2015
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (Chi hội trưởng)

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (Chi hội trưởng)

Họ và tên :  Nguyễn Đức Trung Sinh ngày : 14/02/1955Nguyên quán :  Việt Nam Hiện là Ủy viên BCH Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội 2 Anh xuất thân là một...