Chi hội 3

Nhạc sĩ Phan Hồng Hà

Nhạc sĩ Phan Hồng Hà

Họ và tên: Phan Hồng Hà Năm sinh: 1955Quê quán: Đà Nẵng
Nhạc sĩ Nguyễn Thị Ẫm Túy

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Ẫm Túy

Họ và tên : Nguyễn Thị Ẫm TúyNăm sinh: 1954Quê quán : Hà NộiQuá trình hoạt động âm nhạc :  Hoạt động văn nghệ khi còn đi học, tham gia văn nghệ khi ra trường đi làm tại Bưu Điện TP. Hồ Chí...
Nhạc sĩ Vũ Trương Minh Nhật

Nhạc sĩ Vũ Trương Minh Nhật

Họ và tên : Vũ Trương Minh Nhật Năm sinh: 1986 Quê quán : Nam Định Quá trình hoạt động âm nhạc :           - Năm 2001 : Bắt đầu sáng tác ca khúc . Đã...
Nhạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Vân

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Vân

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân Bút danh: Nguyễn Thanh Vân Năm sinh: 1955  
Nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh

Nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh

Họ và tên: Nguyễn Hoài AnhNăm sinh: 1981Quê quán: Đồng Tháp