Chi hội Biểu Diễn Khí Nhạc

Nhạc sĩ Nguyễn Công Nghĩa

Nhạc sĩ Nguyễn Công Nghĩa

Họ và tên: Nguyễn Công NghĩaNăm sinh: 1971Quê quán: Thừa Thiên - Huế