Chi hội Biểu Diễn Khí Nhạc

Nhạc sĩ Ngô Y Đan

Nhạc sĩ Ngô Y Đan

Họ và tên: Ngô Y ĐanNăm sinh: 1968Quê quán: Thái NguyênQuá trình hoạt động âm nhạc: 1977 - 1988: Học Violon tại nhạc viên TP.HCM1983 - 1987: Tham gia đội nhạc nhẹ Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP.HCM và nhóm...