31/07/202012:08

ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI ÂM NHẠC TP.HỒ CHÍ MINH LẦN VIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 25,26/7/2020 tại Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TP.HCM lần VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần Đoàn Kết – Đổi Mới – Dân Chủ, đại hội diễn ra trong không khí trang trọng và dân chủ, tôn trọng quyền và lợi ích của Hội viên dựa trên Nghị Quyết của Đại hội. Tại Đại Hội, Hội Âm nhạc cũng đã báo cáo hoạt động trong 5 năm qua, nhìn nhận và đánh giá khách quan công tác và hoạt động chung của Hội. Đại hội thông qua và thống nhất phương hướng Khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó phương hướng trong nhiệm kỳ tới là tập trung vào 4 mảng hoạt động chính của Hội: sáng tác, lý luận, biểu diễn, nghiên cứu và đào tạo.

Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM Khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM

 2. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn – Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM

3. PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM

4. NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM

5. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM

6. Nhạc sĩ Trần Vương Thạch – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

7. Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

8. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

9. Nhạc sĩ Lê Văn Lộc – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

10. Nhạc trưởng Huỳnh Thị Hoàng Điệp – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

11. NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

12. Nhạc sĩ Võ Đại Hoài An – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

13. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

14. Nhạc sĩ Trần Đinh Lăng – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM

15. Nhạc sĩ Lê Anh Tú – Uỷ viên BCH Hội Âm nhạc TP.HCM.

Ban Chấp hành khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội cũng đã tặng bằng khen cho toàn thể BĐH Chi hội khoá VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vì đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

C.H