ĐẶNG THỤY DIỄM PHƯƠNG

ĐẶNG THỤY DIỄM PHƯƠNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ĐẶNG THỤY DIỄM PHƯƠNG         Giới tính:  Nữ                           

- Sinh ngày, tháng, năm: 12/8/1977                                                  

- Quê quán: Trà Vinh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thanh nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc