HOÀNG VĂN HUỆ

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: HOÀNG VĂN  HUỆ                           Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 5/6/1958                                                    

- Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Hưu trí

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Hưu trí

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 1/11/2006

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

ĐỪNG ĐÁNH MẤT TUỔI XUÂN

Ca Khúc

nghệ thuật

 

Tác giả

 

Giải thưởng Âm Nhạc năm 2012 của Hội Âm TP.HCM

1/1/2013