LẠI THẾ BẢO HUY

LẠI THẾ BẢO HUY

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LẠI THẾ BẢO HUY                           Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 30/7/1978                                                  

- Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2009

- Thuộc Chi hội: 3

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Biển Đảo Đất Liền Thắm Đẹp Tình Ta

2. Thành Phố Mãi Trong Trái Tim Tôi

3. Chào Ngày Mới Thành Phố

4. Nội Và Ngoại

5. Bé Đi Thảo Cầm Viên

6. Bên Nhau Thành Phố

7. Câu Hỏi Của Bé

8. Màu Xanh Biên Giới

9. Tuổi Hồng Của Em

10. Lời Bác Sáng Mãi Muôn Đời

11. Sức Sống Âm Nhạc

12. Sáng Lên Bầu Trời Thành Phố

13. Bài Hát Cho Con

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Ca khúc

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Hội đầu tư

Hội đầu tư

Hội đầu tư

Hội đầu tư

Hội đầu tư

Giải B Giải thưởng âm nhạc năm 2017 - Hội ANTP

Hội đầu tư

Giải A- Giải thưởng Hội LHVHNT TPHCM năm 2018

Hội đầu tư

Giải A Giải thưởng BTG TU TPHCM 2020

Giải B cuộc vận động sáng tác tác phẩm Âm nhạc và Sân khấu của UBND TPHCM 2020

Hội đầu tư

Hội đầu tư

Giải B- Giải thưởng âm nhạc năm 2020 – Hội ANTP

2013

2014

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2020

2020

2020

2020