LÊ THỊ HOÀNG YẾN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ THỊ HOÀNG YẾN                        Giới tính: Nữ                  Bút Danh:

- Sinh ngày, tháng, năm: 17/10/1957                                                

- Quê quán: Khánh Hòa

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Đài Truyền hình TP.HCM

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: BTV nhạc nước ngoài

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Đại học khoa học xã hội & nhân văn

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 3