Lý luận - Phê bình - Đào tạo

Nhạc sĩ Bùi lẫm

Nhạc sĩ Bùi lẫm

Họ và tên: Bùi Văn LẫmBút danh: Bùi Lẫm Năm sinh: 1942 Quê quán: Hưng Yên Quá trình công tác, học tập và sáng tác: -Cựu học sinh, sinh viên Nhạc viện Hà Nội -1977 cán bộ viện nghiên...
Nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Hạnh

Nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Hạnh

Họ và tên: Nguyễn Mỹ Hạnh Năm sinh: 1971 Quê quán: Hà Nội Quá trình công tác, học tập và sáng tác: -Tốt nghiệp Đại học Âm Nhạc tại Nhạc viện Hà Nội : 1994 -Tốt nghiệp Cao học...