NGUYỄN XUÂN HOÀNG

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: NGUYỄN XUÂN HOÀNG                 Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 2/2/1952                                                    

- Quê quán: Binh Thuận

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân âm nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 3