Nhạc sĩ Bùi Cao Tăng

Họ và tên: Bùi Cao Tăng
Bút danh: Bùi Hoàng Yến
Năm sinh: 1960
Quê quán: Ninh Bình
Một só ca khúc tiêu biểu:
Anh Hùng Áo Vải, Hùm Thiêng Yên Thế,...