Nhạc sĩ Bùi lẫm

Họ và tên: Bùi Văn Lẫm

Bút danh: Bùi Lẫm

Năm sinh: 1942

Quê quán: Hưng Yên

Quá trình công tác, học tập và sáng tác:

-Cựu học sinh, sinh viên Nhạc viện Hà Nội

-1977 cán bộ viện nghiên cứu âm nahcj Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu

Một số tác phẩm tiêu biểu:

-Ca khúc tình Mẹ

-Anh hùng vũ trụ Việt Nam