Nhạc sĩ Ca Lê Thuần

Nhạc sĩ Ca Lê Thuần
Giáo sư - Nhạc sĩ Ca Lê Thuần
Hiện ông là Phó Chủ tịch UB toàn quốc LH các Hội VHNT VN - Chủ tịch LH các Hội VHNT TP.HCM - Nguyên là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN - Nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM.