Nhạc sĩ Chu Hoàng Thông

Họ và tên: Chu Hoàng Thông
Năm sinh: 1970
Quê quán: Thanh Hóa
Một số tác phẩm tieu biểu: Sức Sống Tuổi Trẻ, Gió Đáng Cành Tre, Đà Lạt Tôi Yêu,...