Nhạc sĩ Đặng Quang Vinh

Nhạc sĩ Đặng Quang Vinh
Họ và tên: Đặng Quang Vinh
Sinh ngày: 1/6/1952
Quê quán: Bình Dương
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- tốt nghiệp khoa ngữ văn – Đại học tổng hợp TPHCM
- tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM
- trưởng ban văn nghệ - đài tiếng nói nhân dân TPHCM
Các tác phẩm tiêu biểu:
- hoa dừa
- hai nửa đồi sim
- mùa trăng không đầy
- Sài Gòn một thoáng heo mây
- Em sẽ đến