Nhạc sĩ Đào Trọng Minh

Họ và tên: Đào Trọng Minh  -  Bút danh: Trần Anh

Năm sinh: 1947

Quê quán: Hải Phòng

Quá trình công tác, học tập và sáng tác :

-Từ 1956 đến 1977: học tập và công tác về Âm Nhạc

-Từ 1977 đến 2007 giảng dạy Lý luận – sáng tác tại NVTPHCM

Một số tác phẩm tiêu biểu:

-Ta đi xây lại mầu xanh

-Hai mươi tuổi xuân thì

Giải thưởng, huy chương, kỷ niệm chương về âm nhạc:

-Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc 2004

-Nhà giáo ưu tú 2002

Huân huy chương của Nhà nước về các cống hiến khác:

-Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng II