Nhạc sĩ Đinh Hoàng Vũ

Họ và tên: Đinh Hoàng Vũ
Năm sinh: 1985
Quê quán: Bà Riha - Vũng Tàu