Nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn

Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn
Sinh ngày: 7/3/1963
Quê quán: Bình Thuận
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- học đàn năm 13 tuổi
- bắt đầu sáng tác năm 17 tuổi
- 1994: tốt nghiệp ĐHVH
- 1995: là hội viên Hội Âm Nhạc TPHCM
Các tác phẩm tiêu biểu:
- tình yêu anh ở đâu
- người mẹ nơi đảo xa
- cơn mưa mùa hạ
- trăng và tuổi thơ