Nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc

Họ và tên: Đỗ Đình Phúc
Năm sinh: 1976
Quê quán: Đồng Nai
Một số tác phẩm tiêu biểu:
Vào Đời, Ngắm Trăng, Thời Sinh Viên, Khúc Samba Rộn Ràng