Nhạc sĩ Đỗ Thanh Liêm

Họ và tên: Đỗ Thanh Liêm
Bút danh: Hoàng Liêm
Quê quán: Tiền Giang
Các tác phẩm tiêu biểu:
Anh Vẫn Ra Đi, Chim Quốc Kêu Chiều, Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Nhớ Mẹ, Nhìn Vào Ảnh Bác,...