Nhạc sĩ Hồ Văn Bông

Họ và tên: Hồ Văn Bông  

Bút danh: Hồ Bông-Hồ Thắm-Thanh Trà

Năm sinh: 1930

Quê quán: Tỉnh Đồng Tháp

 

Quá Trình Họat Động Âm Nhạc:

1956- (Nhạc Viện Hà Nội-Bộ Văn Hóa-Chính Ủy Đoàn Ca Múa Giải Phóng) Trưởng Đoàn sáng lập Đoàn Ca Múa Nhạc Bông Sen

 

Các Tác Phẩm Tiêu Biểu:

-Chương Trình Live Show “Khúc Hát Yêu Đời” tại Nhà Hát Thành Phố tháng 4/2009

-Đã được ghi nhận vào sách xác lập kỷ lục Guinness năm 2011