Nhạc sĩ HOÀNG BỬU


Họ và tên: Trần Bá Bửu
Bí danh: Hoàng Bửu
Năm sinh: 1943
Quê quán: Cần Thơ
Quá trình hoạt động âm nhạc:
- biên tập âm nhạc – Đài truyền hình Cần Thơ
- Trung tâm băng đĩa nhạc Sài Gòn Audio
Các tác phẩm tiêu biểu:
- cỏ xanh
- khúc ca yêu đời
- dòng sông còn đó
- vàng là thu rơi (nhạc: Hoàng Bửu. lời: Dzoãn Bình)