Nhạc sĩ Hữu Xuân

Nguyễn Hữu Xuân – bút danh  Hữu Xuân

Năm sinh: 1941

Quê quán: Hà Nam

Quá Trình Họat Động Âm Nhạc

-1963 tốt nghiệp trường Âm Nhạc VN (Nhạc Viện Hà Nội)

-1963-1989 công tác tại Nhà Hát Ca Múa Nhạc VN

-Đoàn phó đoàn Ca Nhạc Dân Tộc thuộc Nhà Hát  ca múa nhac VN

-Từ năm 1989 tiếp tục sáng tác nhạc đến nay

 

Các Tác phẩm tiêu biểu:

Hoa Tím Ngày Xưa

-Thuyền Và Biển

-Hát Về Tổ Quốc Tôi

-Hà Nội Mùa lá Bay

-Hà Nội Ngày Chia Xa

-Gửi Huế Thương

-Quê Hương Tôi

-Đóa Hoa Đôi

-Mùa Thu Nhớ Bác

-Thì thầm Tháng Năm

-Chiếc Nhẫn Cỏ