Nhạc sĩ Huỳnh Công Bá (Ủy viên)

Nhạc sĩ Huỳnh Công Bá

 

Năm sinh: 1953

Quê quán:Bến Tre

 

Quá trình Họat Động Âm Nhạc:

-1975 tham gia phong trào Du Ca VN

-Sau 1975 là Hội viên Hội Văn Học NT Tỉnh Tiền Giang.có một thời gian dài ngưng họat động văn nghệ.Sau khi hoạt động trở lại,được kết nạp vào Hội Âm Nhạc TP-HCM

 

Các Tác Phẩm Tiêu Biểu:

-Bài Tango Ngày Ấy

-Từ Bàn Tay Em

-Sức Trẻ Trên Công Trường

-TP Bên Sông Tiền

-Thành Phố Tôi Yêu

-Yên Sơn Đỉnh Non Thiêng