Nhạc sĩ Kiều Tấn Minh (Chi hội phó)

Họ và tên: Kiều Tấn Minh
Năm sinh: 1956
Quê quán: Long An
Một số tác phẩm tiêu biểu: Ca Dao Đợi Con, Hương Hoa Bưu Điện, Cô Giáo Thanh Niên Xung phong, Áo Trắng sáng Đẹp Tình Em, Tuổi Trẻ Bước vào Thế Kỷ Mới,...