Nhạc sĩ Kpa-y-lăng

Họ và tên: La Mai Chửng  bút danh  Kpa Ylăng

 Năm sinh: 1942

Quê quán: Phú Yên


Quá Trình Họat Động Âm Nhạc:

-1959-1962 Diễn viên nhạc Đoàn Văn Công Tây Nguyên (Hà Nội)

1962-1965 Học Nhạc Viện Thượng Hải

-1962-1964 Học Nhạc Viện Hà Nội

1967- 1977 Đoàn văn công Quân Giải Phóng (R)  B2

1977-2002 công tác tại Viện Văn Hóa Nghệ Thuật

 

Các Tác Phẩm Tiêu Biểu:

-Suối Hát Âyrei

-Tiếng Đàn Goong Nhớ Bác

-Về Đà Lạt

-Trên Những Nẻo Đường Xuân

-Hoa pơlang Thành Phố

-Xuân Tây Nguyên

-Gió Ru Em