Nhạc sĩ Lại Hồng Xứng

Họ và tên: Lại Hồng Xứng

Năm sinh: 1951

Quê quán: Thái Bình

Quá trình công tác, học tập và sáng tác:

-Sáng tác từ năm 1972

-Có số lượng ca khúc  phát sóng trên đài

Một số tác phẩm tiêu biểu:

-Hành trang mùa hè xanh

-Mẹ còn sống mãi

Giải thưởng. huy chương, kỷ niệm chương về âm nhạc:

-Giải B của Hội NSVN bài Hành trang mùa hè