Nhạc sĩ Lê Hồng Sơn

Họ và tên: Lê Hồng Sơn
Bút danh: Sơn Kỳ
Năm sinh: 1976
Quê quán: Hà Nam
Một số tác phẩm tiêu biểu: Ngày Em Ra Đi, Khúc Nhạc Vui,