Nhạc sĩ Lê Khiêm

Họ và tên: Lê Khiêm 
Năm sinh: 1934
Nất năm: 2005
Quê quán: An Giang
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- T5 – 1959: đoàn văn công Trường Sơn: nhạc công aucrdeon
- 1969: Đoàn văn công tổng cục chính trị (sáng tác)
- 1973: Đoàn văn công quân giải phóng miền Nam B2 (sáng tác)
- 1975: Đoàn nghệ thuật quân khu 7 (sáng tác) trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật
- 1987: chuyên viên âm nhạc sở văn hoá thông tin TPHCM
- Giao hưởng “ngày hội quê hương”
Các tác phẩm tiêu biểu:
- mùa xuân bão táp
- thành đồng tổ quốc
- nam bộ kháng chiến