Nhạc sĩ Lê Kim Lệ (Chi hội phó)

Họ và tên: Lê Thị Kim Lệ
Năm sinh: 1957
Quê quán: Long An
Một số tác phẩm tiêu biểu: Ngày Nào Đó, Đêm Trần Hưng, Gửi Lại,...