Nhạc sĩ Lê Kim Thọ


Họ và tên: Lê Kim Thọ
Bí danh: Kim Lệ - Lê Kim
Sinh ngày: 30/9/1957
Quê quán: Long An
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- sinh hoạt CLB sáng tác quận 3 từ năm 2001 đến 2007 được kết nạp Hội Âm Nhạc TPHCM
Các tác phẩm tiêu biểu:
- đêm trầm hương
- mưa khuya
- gửi lại
- dạ khúc Sài Gòn